Aktuell info

Her vil du finne informasjon som endres etterhvert.
Studieplan, samlingsoversikt etc finner du på denne siden. 
Nedenfor er detaljert timeplan for uke 2 og 3. 
Timeplan for hele første halvår kan lastes ned her!
Gamle timeplaner finnes også i lokalt fronterrom. 

Timeplan

D17 Timeplan 1. studieenhet uke 20-24 vår 2017
 

UKE 20
Mandag 15.05.17

Selvstudium (studentene må bestille rom selv)

Tirsdag 16.05.17 kl 09.15-15.00
Rom
: uavklart
Tema 1: Dokumentasjon og mottak av pasient (4 timer) FFR (SYP-)
Tema 2: Aktivitet og hvile (2 timer) FFR (SYP-)
Ved: lokal lærer

Onsdag 17.05.17
Fridag

Torsdag 18.05.17 kl 09.15-15.00
Rom
: uavklart
Tema 1: Sanser og sansesvikt. Hjelpemidler ved sansesvikt. (3 timer) FFR (SYP-)
Tema 2: Kropp og seksualitet (2 timer) (SYP-)
Ved: lokal lærer

 

UKE 21           
Tirsdag 23.05.17
Selvstudium (studentene må bestille rom selv)

Onsdag 24.05.17
Rom
:
Tema: Generell farmakologi (4 timer) (SYP-)
Ved: uavklart

Torsdag 21.05.13 kl. 09.15-15.00
Rom
:
Tema: Generell farmakologi (4 timer) (SYP-)
Ved: uavklart

 

UKE 22           
Tirsdag 26.05.15
Selvstudium (studentene må bestille rom selv)

Onsdag 31.05.17 kl 09.15-15.00
Rom:
Tema:
SKUV systematisk klinisk undersøkelse og vurdering

Torsdag 01.06.17 kl 09.15-15.00
Rom: øvingsrom
Tema
: Integreringsdag; Studentene jobber med pasientcase og ferdighetstrening som integrerer flere prosedyrer i grunnleggende sykepleie. FFR (SYP-1025)
Ved: lokal lærer

UKE 23            FFR1 se eget program               

Uke 24             FFR1 se eget program

SOMMERFERIE!

Høstsemesteret starter i uke 32.