Sykepleie (desentralisert) - bachelor

SYKPL

Sykepleierutdanningen gir deg kompetanse til å jobbe i mange deler av verden, og den gir deg kompetanse til å hjelpe mennesker gjennom noen av de viktigste hendelsene i livet. Som sykepleier møter du mennesker i alle faser av livet; fra de aller minste premature til de aller eldste. 

Sykepleierutdanningen gir deg kompetanse til å håndtere akutte situasjoner hvor ting forandres raskt, og den gir deg den kunnskap og trygghet som kreves for å hjelpe mennesker med langvarige og kroniske plager. Sykepleierutdanningen er utdanningen for deg som ønsker deg en jobb hvor dagene aldri er gitt på forhånd. Studiet er tilrettelagt som desentralisert/deltids studium med undervisning og veiledning knyttet til fire ulike steder i Troms: - Campus i Tromsø, Studiesenteret Finnsnes, Næringshagen i Målselv og Nord-Troms studiesenter. 

Komplett studieinfo - UiT

Neste opptak gjennomføres høsten 2018, med oppstart av studiet i januar 2019.

SAMARBEIDSPARTNERE