RESTTORGET ÅPNER 20.JULI!

Studenter%20ute
 Om 2 uker legges det ut oversikt over ledige studieplasser på www.samordnaopptak.no

19.juli klokken 09.00 blir oversikten over ledige studieplasser lagt ut, og studenter kan forhåndsregistrere seg med personalia.
20.juli klokken 09.00 kan du søke på studier. (svar får du samme dag)
26.juli er siste frist for å svare på eventuelt tilbud om studieplass. 


Følgende emner er nettbaserte og åpne, dvs at om du søker, og er kvalifisert så får du plass. Og siden de er nettbaserte er undervisningen både streamet og tatt opp, så du kan følge forelesninger live, eller se dem når det passer. Det er også mulig å følge forelesninger ved UiT campus Tromsø eller campus Alta.
 
BED-1002F Grunnleggende regnskap og analyse
BED-1007F Matematikk for økonomer
BED-1013F Bedriftsøkonomisk analyse og etikk.
BED-2019F Driftsregnskap og budsjettering
BED-2020F Investering og finansiering
BED-2029F Organisasjonsteori og ledelse
BED-2040F Ledelsesteori og personalledelse
BED-2042F Prosjektstyring
 
Disse nettbaserte bedriftsøkonomiske enkeltemnene kan også tilpasses i bachelor eller årsstudier hvor de inngår.
 
 
Les mer om hvert enkelt emne her: http://ntss.no/studietilbud.asp

SAMARBEIDSPARTNERE