Infomøter om lærerutdanning

image002

Har du en lærer i magen?
Om du noen gang har vurdert å bli lærer har du nå en ypperlig mulighet for å søke på en samlingsbasert modell. 
Nord-Troms Studiesenter kjører infomøter om lærerutdanninga i alle kommunene. INFOMØTER OM SAMLINGSBASERT LÆRERUTDANNING MASTER 1-7 OG 5-10
Alle infomøter starter klokken 18:00. Vi bruker den tiden vi trenger. 

13.mars Kvænangen kommune - Rådhuset i Burfjord
14.mars Storfjord kommune - biblioteket på Hatteng.
16.mars Kåfjord kommune - biblioteket i Olderdalen
20.mars Skjervøy kommune - biblioteket på Skjervøy
22.mars Lyngen bibliotek - biblioteket på Lyngseidet
23.mars Nordreisa.kommune - Ishavsstudio på Halti. 

Det vil også bli et eget infomøte for elever på Nord-Troms VGS 22.mars, klokken 12.15  på videregående skole på Storslett.

Under infomøtene vil vi forklare litt hvordan studiet er bygd opp, hva du kan forvente deg, hvordan du søker og mer. Vi vil også ta imot spørsmål fra dere som vurderer å søke på studiet. 

SAMARBEIDSPARTNERE