Student sitter ute, jobber på nettbrett
/oekonomi-og-administrasjon-nettbasert-bachelor.6370380-385253.html

Økonomi og administrasjon - nettbasert bachelor

Dette er et allsidig nettbasert studium som gir deg kunnskap og ferdigheter innenfor økonomi, markedsføring, ledelse og strategi. I siste studieår kan...
UiT stor ramme
/bedriftsoekonomi-nettbasert-aarsstudium.6291242-385253.html

BEDRIFTSØKONOMI, NETTBASERT ÅRSSTUDIUM

Nettbasert årsstudium i bedriftsøkonomi gir en innføring i fagene organisasjon, markedsføring, strategi, bedriftsøkonomi og regnskap. Studiet passer b...
UiT stor ramme
/prosjektledelse.6291241-385253.html

PROSJEKTLEDELSE

Ønsker du deg formell prosjektkompetanse? Arbeider du allerede med prosjekter eller ønsker du å lære om prosjektarbeid? Studiet deg gir deg redskapene...
 no pic
/ledelse-nettbasert-aarsstudium.6291240-385253.html

Ledelse, nettbasert - årsstudium

Vil du bli en god leder? Er du kanskje allerede en leder, men mangler den formelle kompetansen innen økonomi og administrasjon? Årsstudium i ledelse v...
larerutd_alta_web
/grunnskolelaerer-utdanning-for-1-7-trinn.6291244-385253.html

Grunnskolelærer- utdanning for 1.-7.trinn

Bli fremtidens lærer- Norges viktigste yrke! Som lærer vil du oppleve at ingen dag er lik, og du får jobbe med mange ulike mennesker. Norsk skole tren...
image002
/grunnskolelaerer-utdanning-for-5-10-trinn.6291223-385253.html

Grunnskolelærer- utdanning for 5.-10.trinn

Se mot nord! Ved UiT, campus Alta har du mulighet til å utdanne deg til lærer ved landets ledende lærerutdanning.I et innovativt fylke med nordområde...
UiT stor ramme
/bed-1004-markedsfoering.6370404-385253.html
UiT stor ramme
/bed-1007nett-matematikk-for-oekonomer.6370405-385253.html
UiT stor ramme
/bed-1013-bedriftsoekonomisk-analyse-og-etikk.6370411-385253.html

SAMARBEIDSPARTNERE