Om oss

Hva er Nord-Troms Studiesenter?

Nord-Troms Studiesenter er et samarbeidsprosjekt mellom Nord-Troms kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen. Ønsket er å gi befolkningen et fleksibelt og tilrettelagt tilbud innenfor høgere utdanning i regionen.
Nord-Troms Regionråd står som eier, og Troms Fylkeskommune er inne med prosjektmidler.
 
Hvor finner du oss?
 
Nord-Troms Studiesenter arbeider i alle kommunene, og i hver kommune er det etablert et studiebibliotek i tilknytning til det etablerte biblioteket. Vår virksomhet finner du derfor i alle deler av regionen, mens administrasjonen ligger på Storslett.  
Besøksadresse er Halti Næringshage, Hovedveien 2, 9151 Storslett
 
NTS-logo-1linje_RGB-JPG

SAMARBEIDSPARTNERE