Student

Biblioteket er en studieplass for deg som ønsker å utdanne deg, eller ta videreutdanning. 
Biblioteket har lesesalsplasser til disposisjon. Du kan benytte biblioteket til studieplass og til gruppearbeid både i og utenom åpningstida. Ring ditt bibliotek for nærmere avtale.
 
Biblioteket hjelper deg å skaffe den litteraturen du trenger, og gir veiledning i bruk av internett. Noen av biblioteket har pc’er med Office-program og internett som du kan bruke. 
 
Du kan ta med deg din bærbare pc og koble deg opp på biblioteket sitt trådløst nettverk. Passord får du i skranken. 
 
Bibliotektjenestene er gratis.
 
eksamensrot TRE.JPG                    Lyngen grupperom TRE.JPG
       Hjemmeeksamen                                          Grupperom klar til bruk

SAMARBEIDSPARTNERE