Aktuell info

Her vil du finne informasjon som endres etterhvert.
Studieplan, samlingsoversikt etc finner du på denne siden. 
Nedenfor er detaljert timeplan for uke 2 og 3. 
Timeplan for hele første halvår kan lastes ned her!
All info legges også ut i canvas.

Timeplan

 

D19 Timeplan 1. studieenhet uke 2 og 3 vår 2019
 

UKE 2/ 2019 Bardufoss, Finnsnes, Nordreisa og Tromsø  

 

Torsdag 10.01.19 kl. 09.15-13.00

Sted:

Bardufoss: Næringshagen i Målselv, rom

Finnsnes: Studiesenteret Midt-Troms, Kunnskapsparken, rom

Nordreisa: Nord-Troms videregående skole, avdeling Nordreisa, Info om rom legges i Canvas en uke før oppstart.

Tromsø: UiT Norges arktiske universitet, rom

 

Tema:

Velkommen som student ved desentralisert deltidsutdanning i sykepleie!

Omvisning på lokalt studiested. Bli kjent med hverandre. Avklare forventninger.

Utarbeide en presentasjon av gruppa som skal anvendes mandag i uke 3.

Utdeling? av fagplan, emneplan, årsplan, pensumliste og lokal timeplan.
Gjennomgang av lokal timeplan.

Presentere Canvas (digital læringsplattform)

Ved: May Wenche Undheim (Bardufoss), Marita Albertsen (Finnsnes), Ole Johan Olsen (Nordreisa), Nina Cheetham, Inger Pauline Landsem og ? (campus Tromsø) 

 

UKE 3/ 2019 Ukesamling UiT Norges arktiske universitet Tromsø MH bygget

 

Mandag 14.01.19       

Klokkeslett

Tema

Emnekode

Rom

10:30-12:00

Velkommen til Bachelorstudiet i sykepleie ved

instituttledelsen. Informasjon og opprop.

SYP-1022-D

 

12:00-12:30

Lunsj

 

 

12:30-13:00

Omvisning i grupper på MH-bygget

SYP-1022-D

 

13:15-14:00

Studentgruppene presenterer seg for hverandre. Presentasjon av DSU-lærere.

SYP-1022-D

 

14:15-15:30

Gjennomgang av årsplan, fagplan, emneplan og pensumliste. Oppsummering og struktur for resten av uka.

Introduksjon til Canvas.

Informasjon om digitalt prosedyreverktøy i sykepleie VAR Healthcare.

Ta med bærbar datamaskin om du har J

Ved Catrine Norvik, universitetslektor og studieleder for desentralisert sykepleierutdanning

SYP-1022-D

 

                                                

Tirsdag 15.01.19        

Klokkeslett

Tema

Emnekode

Rom

08:15-10:00

Sykepleiens historie

Ved Åshild Fause, førsteamanuensis

SYP-1022-D

MH plan U6 Auditorium 4

10:15-12:00

Hygiene og smittevern i sykepleie

Ved Ragnhild Nicolaisen, universitetslektor

SYP-1061-D

MH plan U6 Store auditorium

12:00-12:45

Lunsj

 

 

12:45-15:30

Introduksjon til sykepleie, fag og yrke

Ved Inger Pauline Landsem, førsteamanuensis

SYP-1022-D

MH plan U6 Auditorium 4

                              

Onsdag 16.01.19

Klokkeslett

Tema

Emnekode

Rom

08:15-11:30

(Åshild kan per dd også torsdag)

Medisinske fag –celler, vev og organer

Ved Åshild Odden Miland, førstelektor

SYP-1012

MH plan U6 Auditorium 3

11:30-12:15

Lunsj

 

 

12:15-15:00

Medisinske fag –celler, vev og organer forts.

Ved Åshild Odden Miland, førstelektor

SYP-1012

MH plan U6 Auditorium 6

 

Torsdag 17.01.19

Klokkeslett

Tema

Emnekode

Rom

08:15-10:00

Taushetsplikt og yrkesetikk i sykepleie

Obligatorisk undervisning med signering av taushetsløftet

Ved

SYP-1022-D

MH plan U6 Auditorium 2

10:30-12:00

Ulike læringsformer og læringsstrategier; å være

sykepleierstudent ved desentralisert sykepleierutdanning

Ved Bente Norbye, dosent

SYP-1022-D

MH plan U6 Auditorium 4

12:00-12:45

Lunsj

 

 

12:45-15:30

Mikrobiologi: Hovedgrupper av mikrober

Ved Johanna Ericson Sollid, professor

SYP-1061-D

MH plan U6 Auditorium 2

               

Fredag 18.01.19

Klokkeslett

Tema

Emnekode

Rom

08:15-10:00

Bibliotektjenester ved Natur- og helsebiblioteket (NH-biblioteket)
Ved
Grete Overvåg, fagansvarlig for helse- og omsorgsfag

SYP-1012

 

MH plan U6 Auditorium 4

10:15-11:00

Pasienten og pasientrommet

Ved

SYP-1001-D

MH plan U6 Auditorium 4

11:00-12:00

Lunsj og klassens time med valg av studenttillitsvalgt med vara

 

MH plan U6 Auditorium 4

12:00-12:45               

Pasientrommet, hygiene og smittevern
Ved

FFR Obligatorisk undervisning for Bardufoss, Finnsnes og Nord-Troms-gruppene

(Tromsø-gruppa får dette i uke 5)

Sykepleierens handhygiene (med kontroll av kvalitet) og bruk av hansker. Arbeidsantrekk og bruk av stellefrakk. Arbeid på desinfeksjonsrom/skyllerom. Avfallshandtering.

SYP-1001-D

MH plan U6 Auditorium 4

13:00-13:45

Pasientrom og desinfeksjonsrom; praktiske ferdigheter

Ved

SYP-1001-D

Øvingsrom plan 9

U9.119  

14:00-14:45

Pasientrom og desinfeksjonsrom; praktiske ferdigheter

Ved

SYP-1001-D

 

Øvingsrom plan 9

 

SAMARBEIDSPARTNERE