Biblioteket - ditt studiested

Folkebibliotekene i Nord-Troms er ditt studiebibliotek og en møteplass for voksne som tar utdanning. 

Bibliotekene i Nord-Troms er viktige samarbeidspartnere for Nord-Troms Studiesenter. Med studiebibliotek i hver kommune får studentene nærhet og tilgang til godt kjente og etablerte lokaler. Her kan man ha gruppesamlinger, tilgang til litteratur, internett og nærhet til lyd/bilde - studio.

Bibliotekene har leseplasser og grupperom til disposisjon. Enkelte biblioteket kan benyttes utenom åpningstid.
Kontakt biblioteket i hjemkommunen din for nærmere informasjon.

SAMARBEIDSPARTNERE