Kontaktinformasjon

Kontaktinfo for hvert enkelt studiebibliotek

Kvænangen inngang.JPG
Kvænangen folkebibliotek
www.kvanangen.kommune.no
bibliotek@kvanangen.kommune.no
Tlf:      77 77 88 35
Faks:  77 77 88 07

Halti.JPG
Nordreisa bibliotek
www.nordreisa.kommune.no
bibliotek@nordreisa.kommune.no

Tlf:     77 77 05 55
Faks: 77 77 05 51

Skjervøy bibliotek sommer.jpg
Skjervøy folkebibliotek
www.skjervoy.kommune.no
bibliotek@skjervoy.kommune.no
Tlf:     77 77 55 99

Kåfjord(1).jpg
Kåfjord bibliotek
www.kafjord.kommune.no
bibliotek@kafjord.kommune.no
Tlf :     77 71 93 85
Faks:  77 71 93 86
Bokbussen: 90 36 26 16

Lyngen bibliotek.JPG
Lyngen folkebibliotek
www.lyngen.kommune.no
bibliotek@lyngen.kommune.no
Tlf:    40 02 85 50

Storfjord.JPG
Storfjord folkebibliotek
www.storfjord.kommune.no
biblioteket@storfjord.kommune.no 
Tlf:    77 21 29 69

SAMARBEIDSPARTNERE