Hva gjør Nord-Troms Studiesenter for deg som student?

Nord-Troms Studiesenter gjør det mulig for deg å ta studier på høgskole - og universitetesnivå i Nord-Troms. Vi samarbeider med høgskoler og universitet for å legge til rette med fleksible løsninger.  Ulike modeller og undervisningsformer benyttes avhengig av studiets art og innhold.
Lærer-studentrelasjonen er kanskje det mest viktige forholdet ved studievirksomhet. I desentralisert utdanning kommer den til uttrykk på andre måter enn når du studerer ved campus. Viktig er det også å ha medstudenter som man kan drøfte faglige spørsmål med og utvikle seg sammen med.
 
Våre studier prøver å legge til rette for begge deler, selv om du studerer ved siden av jobb, famililiv og andre daglige gjøremål. Avhengig av studiet kobler vi ulike undervisningsformer, slik at du ikke sitter alene som kun "nettstudent". Nord-Troms Studiesenter er "koblingsboksen".
 
Noen ganger er det samlinger der læreren fra utdanningsinstitusjonene kommer til oss. Andre ganger får du oppleve forelesninger på nett eller lyd/bilde kombinert med veiledning. Undervisningen kan skje direkte til oss eller samtidig på flere steder, der dere studenter er koblet sammen med studenter fra andre plasser i Nord-Norge. Veiledning kan skje ved at lærer kommer til oss, men kan også gjennomføres via e-post eller et digitalt klasserom. De fleste utdanninsinstitusjonene benytter Class Fronter, der du kan gå inn og besvare oppgaver, samtale med lærer eller andre studenter. Det blir gitt opplæring i bruk av Class Fronter.
 
Studiebibliotekene i hver kommune kan brukes på dag - og ettermiddagstid, og der får du arbeidsro.
Du får adgang til PC, kopiering og kan møte andre studenter i kollokviegrupper. Bibliotekene gir hjelp til litteratursøk og å finne fagstoff.
 
Den viktigste oppgaven for Nord-Troms Studiesenter og studiebibliotekene er å legge til rette for deg som student, uansett hvordan undervisningen foregår!
 
NTS-logo-1linje_RGB-JPG

SAMARBEIDSPARTNERE