/eksamener-vaar-2018.6080221-388149.html
/registrering-og-kontakt.5898461-388149.html

registrering og kontakt

du blir registrert både ved den høgskolen/universitetet som har faglig ansvar for studiet og ved Nord-Troms Studiesenter.

SAMARBEIDSPARTNERE