Eksamen

Studiene i regi av Nord-Troms Studiesenter er ulikt organisert i forhold til studiets art og på hvilken måte vi samarbeider med utdanningsinstitusjonene
Det er den aktuelle høgskolen eller universitetet som har ansvar for eksamen. Eksamensform varierer. Noen ganger er det hjemmeeksamen med oppgaveskriving, og andre ganger er det ordinær skriftlig eksamen. Dette beskrives gjerne i fagplanen, men du som student må hele tiden følge med på de opplysninger som blir lagt ut fra høgskolen / universitetet om det studiet du deltar på.
 
Resultater fra eksamen blir lagt inn på din egen nettside som du har fått fra universitetets eller høgskole. De kommer ikke til Nord-Troms Studiesenter. Hver student må sjekke dem opp selv.
 
Skulle det være uklarheter, kan du ta kontakt med oss, så vil vi hjelpe deg med å finne fram.
 

Lokal eksamen

Nord-Troms Studiesenter tilbyr muligheten for lokal eksamen der studiet har lagt opp for dette. 
Hver enkelt utdanningsinstitusjon har egne rutiner for dette, så studenten har ansvar for å melde seg opp til eksamen på korrekt sted innen gitte frister. 
Universitetet i Tromsø campus Alta har for eksempel lagt inn en mulighet for dette via Fronter. 

NB: Grunnet logistikk og for å kunne følge regelverk og tidsfrister er lokal eksamen i Nord-Troms Lagt til Nordreisa kommune. 
 

Lokal eksamen for studier vi ikke arrangerer

NTSS vil også kunne arrangere lokal eksamen for deg som kanskje tar ett nettbasert studie utenom de vi har direkte samarbeid med utdanningsinstitusjoner om. 
Mange høgskoler og universitet gir anledning til å søke om å ta eksamen ved annen godkjent institusjon. Dette må sjekkes opp med hver enkelt høgskole og universitet. 

Eksamenskostnad

Nord-Troms Studiesenter tar en egenandel for å arrangere lokal eksamen. Dette tar vi for å dekke opp våre kostnader ved å arrangere eksamen, og dekker lokale, porto, administrasjon, eksamensvakt etc. 

Studenter som tar studier og emner vi annonserer på nettsiden betaler fastpris 500kr per eksamen. 
Studenter som tar emner vi ikke annonserer på nettsiden betaler fastpris 800kr per eksamen. 
Vær oppmerksom på at ditt studiested kan kreve egen avgift for å tilrettelegge lokal eksamen. 
Du vil bli informert om dette når du søker eksamen ved annen institusjon. 

MERK: UiT har frist for å melde seg av eksamen 15.april (vår) og 1.november (høst). Vi følger samme frister, dvs. at studenten faktureres for eksamensdeltakelse i alle oppmeldte emner med mindre vi får beskjed av studenten at de ikke skal gjennomføre eksamen innen fristen.  

Viktig om søknad til UiTs søknadsweb

Alle enkeltemner bruker søknadskode 9199. I søknadsweb navigerer du deg frem til enkeltemner --> enkeltemner bachelor- og masternivå vår 2018 --> velg "9199 enkeltemner, (ikke realfag) bachelornivå 0sp". 

Deretter skriver du opp studiekode og navn i "merknad" feltet på det emnet du ønsker å søke på.

Etter gjennomført eksamen

Etter gjennomført eksamen er det eneste du kan ta med deg hjem selve oppgaveteksten. 
Hvis du ønsker kopi av egen innlevering tar du kontakt med oss senest en uke etter eksamen, og vi kan enten sende deg kopi per epost, eller du kan hente utskrift på Halti. 

SAMARBEIDSPARTNERE