Økt konkurransekraft og lønnsomhet

pexels-photo-37487 hav

Onsdag 14. mars inviterer vi til workshop og kurs klokken 17.00-20.00 (eventuelt frem mot klokken 21:00 ved behov) på Halti med fokus på økt konkurransekraft og lønnsomhet. 

Dette blir en kombinasjon av kurs på kvelden onsdag 14. mars og mulighet for individuelle bedriftsspesifikke gjennomganger tidligere på dagen eller i etterkant pr. epost eller telefon. 

Tema for kurset

  1. Årsregnskapet er bedriftens årlige rapportering av resultatregnskap, balanse, noter og styrets beretning. Målet med denne gjennomgangen er at deltakerne skal forstå årsregnskapet og hva det kan fortelle om bedriftens stilling og utvikling.
     
  2. Målsettinger for bedriftens utvikling – har til hensikt at deltakerne skal se verdien av at virksomheten drives etter en konkret mål knyttet til konkurranseevne og lønnsomhet, via:
  • Salgsinntektene – med fokus på økt lønnsomhet og økt omfang i salget
  • Varekostnadene – med fokus på reduksjon av varekostnadene og varelageret
  • Personalkostnader – med fokus på produktivitet
  • Øvrige driftskostnader – med fokus på mer kostnadseffektiv drift
  • Utestående fordringer – med fokus på reduserte utestående fordringer

Kursdelen inkluderer analyse av deltakernes egen virksomhet på bakgrunn av seneste årsregnskap, en vurdering av sterke og svake sider og en direkte tilbakemelding om aktuelle forbedringspunkter for økt lønnsomhet. På forhånd oversendes bedriftens seneste årsregnskap som analyse- og vurderingsgrunnlag.

Praktisk informasjon

De deltakerne som ønsker det gir ved påmeldingen uttrykk for ønsket tidspunkt på dagtid onsdag mellom kl. 10:00 og 15:00 for gjennomgang av egen bedrift. Alternativt kan den individuelle gjennomgangen tilbys på mail/telefon i etterkant av kurset. For hver bedrift skal den individuelle gjennomgangen resultere i valgte prestasjonsområder, som f.eks. prisfastsettelse, måltall for salgsvekst mm. og et budsjettforslag for 2018.

Kursavgift er kr. 1.950 pr. bedrift, inkludert bevertning og individuell gjennomgang av og rådgivning i forhold til egen bedrift. Dersom flere medarbeidere deltar fra samme bedrift betaler deltaker nr. to og tre osv. kun kr. 300 pr. person. Utbyttet vil klart bli best dersom flere fra samme bedrift gjennomgår dette opplegget sammen. Målbedrifter hos Halti Næringshage gis rabatt på deltakeravgiften. Ta kontakt med Rune Steinsvik om dette på telefon 483 02 892.
ved andre spørsmål kontakt Jan Fjære på telefon 455 05 616 
NB: Påmeldingen er bindene og det er et begrenset antall deltagere. Kurset gjennomføres under forutsetning av et minimum antall deltagere.
Grunnet oppsettet på hjemmesiden kommer påmeldingsskjema under logoer nedenfor. 

Finn Steinar Heimly holdt kurset «Lønnsomhet som mål for bedriftsutvikling» på Halti i februar 2017, og det ble meget godt tatt imot av bedriftene som deltok den gang. Nå kommer Finn Steinar tilbake til oss for å jobbe mer med bedriftenes lønnsomhetspotensial.  Dette blir utvilsomt nyttig for de bedriftene som deltar! 

Finn-Steinar er en svært populær foreleser ved Handelshøyskolen ved UiT, og har vært tildelt undervisningsprisen for sin nyskapende undervisning, som i særlig grad inkluderer praktiske caser fra bedrifter. Finn-Steinar er dessuten forfatter av boken «Jakten på lønnsomheten».  

Halti NTSS.png

[FORM HAS BEEN REMOVED]

SAMARBEIDSPARTNERE