FAGNYTT I NORD - ARTIKKEL OM KOMMENDE GREP INNE HELSE OG OMSORG.

Fagnytt%20i%20Nord
I maiutgaven av Fagnytt i Nord har Lisbeth Holm skrevet en artikkel om Nord-Troms og det kommunene gjør for å møte utfordringer innen helse og omsorg. 

 
 

SAMARBEIDSPARTNERE