Grunnskolelærer- utdanning for 1.-7.trinn

larerutd_alta_web

Bli fremtidens lærer- Norges viktigste yrke! Som lærer vil du oppleve at ingen dag er lik, og du får jobbe med mange ulike mennesker. Norsk skole trenger dyktige og inspirerende lærere. Grunnlaget for all læring skjer de første skoleårene. Vi utdanner profesjonelle, trygge lærere orientert mot et moderne samfunn. Som student hos oss får du praksis fra første studieår og kunnskap om nyskapende undervisning som fremmer læring. Vil du være med?

Viktig info om samlingsbasert modell for Nord-Troms:
Fra og med høsten 2020 er lokale samlinger for nye studentkull utenfor campus ikke lenger mulig. Om studentene vil samles lokalt må dette gjøres utenom de obligatoriske samlingsukene, som alle blir i Alta. 
Dette er begrunnet med at kullene er for små, og fagene for mange til at studenter på noder utenfor campus kan få en "klasse" i alle fag. 

Dette betyr at tidligere ordning med 5 uker undervisning i Nordreisa og 4 uker undervisning i Alta fra skoleåret 2021/2022 vil være 9 uker med undervisning i Alta. 
Praksis vil fortsatt kunne utføres i Nordreisa. 

Hvorfor ta master i grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn ved UiT og NTSS?

  • Høy kvalitet - praksisnær, innovativ, ledende
  • Mye praksis - du får mye trening i å undervise elever
  • Fire fag - du får fire undervisningsfag (norsk og matematikk + Fag 3 og Fag 4)
  • Faglig tyngde - lektor, god lønn, status
  • Utveksling - du kan velge å ta fag i USA, Europa, Afrika, New Zealand eller praksis i bl.a. Afrika

Oppbygning av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1.studieår
Obligatorisk
Fag 3, velg ett av følgende fag
LER-1261
2.studieår
Obligatorisk
Fag 3
3. studieår
Obligatorisk
Fag 4
4.studieår
Masteremne (15 stp)
Masteremne (15 stp)
 
5. studieår
Forskningsdesign og metode LER-3510(15 stp)
Masteroppgave (45 stp)

Kontaktpersoner

Ved spørsmål om faglig innhold etc er kontaktpersoner for lærerutdanningen 1.-7.trinn Eva Mikkelsen  og Yngve Engkvist.

Eva Mikkelsen
Seniorrådgiver
Telefon - 78 45 02 73
Epost – eva.mikkelsen@uit.no 

Yngve Engkvist
Studieleder
Telefon - 78450133 Mobil: 98457848
Epost - yngve.engkvist@uit.no

Annet

For mer informasjon om studiet, praksis, opptakskravet etc, se fagplanen til uit.

SAMARBEIDSPARTNERE