Grunnskolelærer- utdanning for 5.-10.trinn

image002

Se mot nord!
Ved UiT, campus Alta har du mulighet til å utdanne deg til lærer ved landets ledende lærerutdanning.I et innovativt fylke med nordområdesatsing som hovedfokus, kan DU være med å bidra gjennom en lærerutdanningsmaster. Studiet er lagt opp med både fysiske samlinger og nettbaserte samlinger. Som student hos oss får du jobbe i tett dialog med et kunnskapsrikt fagmiljø. Vil du være med?

Viktig info om samlingsbasert modell for Nord-Troms:
Fra og med høsten 2020 er lokale samlinger for nye studentkull utenfor campus ikke lenger mulig. Om studentene vil samles lokalt må dette gjøres utenom de obligatoriske samlingsukene, som alle blir i Alta. 
Dette er begrunnet med at kullene er for små, og fagene for mange til at studenter på noder utenfor campus kan få en "klasse" i alle fag. 

Dette betyr at tidligere ordning med 5 uker undervisning i Nordreisa og 4 uker undervisning i Alta fra skoleåret 2021/2022 vil være 9 uker med undervisning i Alta. 
Praksis vil fortsatt kunne utføres i Nordreisa. 


Hvorfor ta master i grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn ved UiT og NTSS?
Med en mastergrad fra UiT Norges Arktiske universitet lærer du ikke bare fag, men også hvordan du skal undervise. Fordi studiet har praksis allerede første studieår, får du innblikk i skolehverdagen og du vil oppleve hvordan det er å jobbe som lærer.

Lærerutdanning 5.-10. er en profesjonsrettet og forskningsbasert lærerutdanning for barne- og ungdomsskolen. Teori og praksis er koblet sammen gjennom hele studieløpet. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg en solid kompetanse for hvordan du på best mulig måte skal lære elevene den viktigste grunnkunnskapen i de fagene du underviser i. Du får solid utdannelse i hvordan du skal opptre som klasseleder, formidler og motivator. Du blir en god lærer!


Oppbygging av studiet 

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1.studieår
Obligatorisk
Fag 1, velg ett av følgende fag
Fag 2, velg ett av følgende fag
Fag 3, velg ett av følgende fag
2.studieår
Obligatorisk
Fag 1, 15 stp
Fag 2, 15 stp
Fag 3, 15 stp
3.studieår
Obligatorisk
Fag 1, 20 stp
Fag 2, 20 stp
4.studieår
Obligatorisk
Masteremne, 15 stp
Masteremne, 15 stp
5.studieår
Forskningsdesign og metode LER-3510 (15 stp)
Masteroppgave (45 stp)


Kontaktpersoner
Ved spørsmål om faglig innhold etc er kontaktpersoner for lærerutdanningen 5.-10.trinn Eva Mikkelsen og Yngve Engkvist.

Eva Mikkelsen
Seniorrådgiver

Telefon - 78 45 02 73
Epost – eva.mikkelsen@uit.no 

Yngve Engkvist
Studieleder
Telefon - 78450133 Mobil: 98457848
Epost - yngve.engkvist@uit.no

Annet
For mer informasjon om studiet, praksis, opptakskrav etc, se fagplanen til UiT. 

SAMARBEIDSPARTNERE