Høst 2015 kommer desentralisert bachelor for barnevernspedagog!

logo%20hogskolen%20i%20Harstad

Desentralisert bachelor for barnevernspedagog er et 4årig løp som tilsvarer 3årig bachelor på 180 studiepoeng, med oppstart høsten 2015. Søknadsfrister er 1.mars for realkompetanse og 15.april for generell studiekompetanse. 


Studiested vil være Harstad, men med lokale grupper i Nord-Troms.  Barnevernspedagogutdanningen bygger på kunnskapsgrunnlaget i de samfunnsvitenskapelige fagene som et utgangspunkt for å forstå barn og unges utvikling, utfordringer og behov. Utdanningen som leder til bachelor i barnevern gir også ferdigheter i praktisk teoretisk arbeid med barn, unge og familier. Det legges vekt på studentens personlige utvikling, parallelt med den kunnskapsmessige utviklingen. Studiet benytter en problembasert læringsmodell, dvs arbeid i basisgrupper og læring knyttet til virkelighetsnære problemstillinger og integrering av de ulike fagområdene.

Les mer under studietilbud.

SAMARBEIDSPARTNERE