HUSK SØKNADSFRIST FOR STUDIEEMNER 1.DESEMBER!

Studenter%20ute

Om du ønsker å ta ett eller flere av emnene vi tilbyr neste semester så må du søke innen førstkommende tirsdag. Alle emnene er på 10 studiepoeng. 


Du kan lese mer om emnene her: http://ntss.no/studietilbud.asp

Emnene vi kjører for vårsemesteret er markedsføring, foretaksstrategi, driftsregnskap og budsjettering, organisasjonspsykologi, prosjektledelse videregående, og prosjektoppgave i prosjektledelse.

På vegne av UiT annonserer vi også for følgende emner på 10-20 studiepoeng, disse har også frist 1.desember:
Videreutdanning i barnerett: les mer
Samisk kulturkunnskap: les mer
Lederskap i offentlig sektor: les mer

Merk: disse emnene har samlinger i Tromsø, og inngår ikke i den vanlige Nord-Troms modellen hvor vi kan tilby veiledningsdag og lokal eksamen. Om dere ønsker å ta lokal eksamen for disse emnene så må dere selv søke til UiT om å avlegge eksamen ved annet sted. Om dere søker på disse studiene og ønsker å ta eksamen lokalt er vi behjelpelig så langt det lar seg gjøreJ

SAMARBEIDSPARTNERE