INFOMØTE 2.SEPTEMBER

Skolestart

Nord-Troms Studiesenter inviterer alle studenter ved UiT campus Alta til et lite informasjonsmøte onsdag 2.september fra klokken 14.00 på Halti i Nordreisa. Det beregnes å vare maks en time.
Infomøtet omhandler i hovedsak årsenhet i ledelse, årsenhet bedriftsøkonomi og prosjektledelse, samt enkeltemnene under disse. 

 

Campus Alta skal holde en liten videokonferanse hvor de informerer litt generelt om studiestart, bruk av fronter osv.  Dette vil være en komprimert gjennomgang av den informasjonen studenter på campus fikk ved oppstartssamlingene som var 13-14.august og 24-25 august.

Campus Alta kobler opp både Nordreisa og Finnsnes, og det vil bli anledning å stille spørsmål til faglærerne under møtet.
Siden studentoversikten ikke blir klar innen infomøtet holdes ber vi dere om å videresende dette til andre dere vet tar studier eller enkeltemner.  

SAMARBEIDSPARTNERE