Informasjon for nye og returnerende studenter

Her er grei informasjon for deg som tar ett eller flere nettbaserte studier i år. 
Foto: Jan R. Olsen

Nyttig info for deg som er ny student, eller ikke har studert på en stund

Viktige datoer:
10. august - offisiell semesterstart UiT
14. august - offisiell semesterstart UiT Alta
18-21. august - oppstartssamling i Alta for grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10
31. august - 1. september - oppstartsamling i Alta for prosjektledelse, årsenhet i ledelse og bedriftsøkonomi
1. september - frist for å registrere seg som student, samt melde seg opp til undervisning og eksamener

UiTs 11 tips til nye studenter

Hva er Nord-Troms studiesenter?

NTSS er en tilrettelegger for økt kompetanseheving i regionen, både via kurs og studietilbud. Vi arbeider også for å få flere flere studietilbud tilrettelagt for samling- eller nettbasert undervisning. 
Les mer om oss her. 
 

Hva er studiebibliotekene i Nord-Troms?

Studiebibliotekene er folkebibliotekene i alle Nord-Troms kommunene, og de har tatt noen steg for å ta vare på lokale studenter. 
Hvert bibliotek har et eget studierom for studenter, samt tilgang på videokonferanseutstyr om en gruppe studenter ønsker å samarbeide på tvers av kommunegrensene, eller om de ønsker å feks se en samling fra UiT i fellesskap. 
NB: siden det er flere studentgrupper og brukere på konferanseutstyret er det lurt å bestille dette på forhånd. 

Flere av studiebibliotekene har også muligheten til å gi studentene nøkkelkort for tilgang til studierom på ettermiddag/kveld. Sjekk med ditt lokale bibliotek om dette. 
Studiebibliotekene har også anledning til å bestille inn noe faglitteratur for utlån (men vi anbefaler at alle studenter kjøper kjernelitteraturen)

​Les mer om studiebibliotekene her.
 

Hvorfor registrere seg hos NTSS, og koster det noe?

Vi spør om kontaktinfo samt hva du studerer for å kunne ha oversikt over hvor mange som ønsker lokal eksamen per emne, og hvor mange studenter det er per kommune. 
Vi deler også kontaktinformasjonen med studiebilbiotekene så de er forberedt på antallet studenter per emne i sin kommune. Da kan de bedre forberede seg på eventuelle bestillinger av faglitteratur og bestilling av studierom. 

Det koster ingenting å benytte seg av studiebibliotekenes fasiliteter, eller å være tilknyttet Nord-Troms Studiesenter. De eneste kostnader du som student får er eventuelle depositum ved utlevering av nøkkelbrikke, samt et eksamensgebyr på kr 500 for hver lokale eksamen du tar hos oss. Dette tar vi inn for å dekke leie av lokaler (avhengig av antall studenter booker vi rom på Halti eller på Nord-Troms VGS) og eksamensvakter. Studenter på andre fag enn de vi har samarbeid med UiT om (gjelder også fag fra andre høgskoler og universitet) kan ta lokal eksamen om utdanningsinstitusjonen tillater det, men da er beløpet kr 800. 

Andre punkter og kontaktskjema

Du kan bruke student-epost eller annen epost, dette er så vi kan sende deg informasjon i forkant av eksamener eller annet.
Før opp hvilke studier eller emner du tar
Deling av informasjon med studiebibliotek*
Vi deler info fra dette skjemaet med studiebibliotekene så de har oversikt over studenter i sin kommune, samt forventet bruk av møterom og utlån av faglitteratur.

SAMARBEIDSPARTNERE