Kurs i byggejuss og offentlige anskaffelser

For kommunalt ansatte

Torsdag 19.april i kommunestyresalen i Olderdalen. 

Praktisk info

Starttidspunkt for byggejus er kl. 08:30 og for offentlige anskaffelser kl. 12:00.
Dagen avsluttes 15:30 / 16:00 etter behov.
Påmelding: Snarest

For de som kun ønsker en oppdatering innenfor offentlige anskaffelser, er det anledning til å bare delta etter lunsj. Kurset er en del kursopplegget for prosjektlederkompetanse i kommunene, men også de som ikke er forhåndspåmeldt til dette kursopplegget inviteres til å delta denne dagen.

Kurset arrangeres av Nord-Troms Studiesenter i samarbeid med WSP Norge AS, en av Norges fremste miljøer innenfor byggeledelse og prosjektledelse. Kursleder for begge kursmoduler er prosjektleder/ advokat Kari Elisabeth Skotnes. I delen som omhandler byggejus gjennomgås de viktigste standardene og spillereglene. I delen om offentlige anskaffelser gjennomgås forskriftene og gode råd!

For mer informasjon eller ved spørsmål, kontakt Jan Fjære på telefon 455 05 616

Om foreleser

Kursleder Kari-Elisabeth Skotnes har følgende juridiske kvalifikasjoner:

  • Offentlige anskaffelser (strategi, utarbeidelse konkurransegrunnlag og avtalevilkår, evaluering og behandling av tilbud, klagebehandling, innsynsbegjæringer, kurs og undervisning)
  • Avtalerett (forhandling, avtaleutforming, konflikthånderting)
  • Eiendomsjus (husleie, tomtefeste, kjøp/salg, servitutter, hevd, tingsrett, tinglysning mv.)
  • Entrepriserett
  • Plan- og bygningsrett
  • Miljørett (forurensningsloven og naturmangfoldloven)
  • Forvaltningsrett og offentleglova

Internkontroll og -revisjon (COSO), utarbeidelse, implementering og drift av kvalitetssikringssystem.
Revisjon av kontraktsoppfølging, herunder kontraktsvilkår, fremdrift, SHA, ytre miljø og kvalitet.

Registreringsskjema

[FORM HAS BEEN REMOVED]

SAMARBEIDSPARTNERE