Lederskap i prosjekter

30715245_2132960583386903_8823510083380969472_n

Ledelse er svært avgjørende for hvor vellykket et prosjekt blir. Hensikten med denne dagen er å ta opp en del ledelsestemaer som vi ut fra erfaring vet er viktige. Disse temaene vil vi belyse ved hjelp av noen modeller, litt teori og refleksjon individuelt, i mindre grupper og i plenum.

Praktisk info

Dag og sted
Onsdag 20. juni, Rådhuset i Olderdalen

Tid
0830 – 1130 Første økt
1130 – 1215 Lunsj på Håkon Gjestehus, med mulighet for å ta telefoner osv.
1215 – 1600 Andre økt

Påmeldingsfrist:
Onsdag 30.mai 

Arbeidsform
Vi legger opp til en arbeidsform som veksler mellom korte teoribolker etterfulgt av refleksjon og øvelser for å knytte det til deltakernes erfaringer og forforståelser. Denne refleksjonen vil skje både individuelt, i mindre grupper og i plenum


Kursdeltakelsen faktureres kommunene i forhold til antall deltakere fra hver kommune. Minste antall for å gjennomføre er 20 deltakere. 

Temaer

  • Prosjekt som planlagt endring – hva betyr det for ledelse i prosjekt?
  • Ledelse i og av prosjektorganisasjonen – rollen og oppgavene i stadig skiftende utvikling
  • Ledelse i prosjekt i forhold til eier og interessenter
  • Kommunikasjon og konflikt i prosjekt. Interessenter og parter som inngår i prosjektet har ulike interesser. De konfliktene som ligger i dette må handteres. Konflikter som får utvikle seg kan skape store problemer både for prosjektet og for enkeltmennesker. Hensiktsmessig kommunikasjon og atferd er viktig. Vi vil belyse dette både på individuelt nivå, som et personlig ansvar, og på et kollektivt nivå, dvs. prosjektkultur.
  • Prosessledelse. Hvorfor prosesser? Hvordan planlegge og gjennomføre gode prosesser? Verktøy som kan brukes.

Kursleder

Senior programleder i WSP Steinar Gynnild. Han har sin erfaring fra lederutvikling og -utdanning, organisasjonsutvikling, konflikthandtering, veiledning og coaching både i privat og offentlig sektor.

Sammenlignbare oppgaver med dette er blant annet gjennomføring av prosjektopplæring og utvikling av prosjekthåndbok for Møre og Romsdal fylkeskommune, tilsvarende kurs for blant annet NTNU og Trondheim parkering de siste månedene. Felles for disse kursene er at de har rettet seg mot målgrupper som har prosjektledelse og deltakelse i prosjekter som en del av arbeidet sitt, dvs. at de har sine hovedoppgaver knyttet til drift og forvaltning.

NB: Kurset er fulltegnet, og påmeldingsskjema er deaktivert.

SAMARBEIDSPARTNERE