MANGLER DU KOMPETANSE I FAG FOR Å VÆRE KVALIFISERT TIL HØGERE UTDANNING?

Studenter%20ute
Voksenopplæringa ved Nord-Troms Videregående skole, avdeling Nordreisa, tilbyr studieforberedende kurs som gir generell studiekompetanse i gagene norsk, engelsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og historie. 

SAMARBEIDSPARTNERE