Mastergradstipend Nord-Troms

Midnattsol reversert

Skriver du masteroppgave? Kanskje temaet har relevans for Nord-Troms?
Da har du muligheten til å søke stipend på inntil 40 000!

Stipendordningen har som mål å stimulere til ny kunnskap med relevans for regionen som omfatter kommunenen Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. Ordningen er etablert i et samarbeid mellom flere utviklingsaktører i regionen.  

Viktig:
Studenter som kan søke stipend er de som skriver maseroppgave, og de som skal skrive neste studieår.
Studiested må være godkjent av Statens lånekasse. 
Studenter trenger ikke skrive oppgaven i Nord-Troms eller ha tilhørighet til regionen for å kunne søke.


Vi legger ikke føringer på temavalg, men lenger ned har vi skissert noen mulige tema for masteroppgaven. 
Søknadsfrist 15.oktober 2020 og 1.juni 2021.

Har du spørsmål, ta kontakt:
Berit Fjellberg 975 67 366

retningslinjer mastergradsstipend 31.01.17.pdf

Studie/oppgave som har fått stipend 2016-2018

Musikk/kultur: "Læstadiansk salmesang som port mot en kvensk kulturforståelse"
Design: "Den samiske halvtimen" - formidling av samisk kultur og verdier gjennom klær
Biologi: "Patterns and drivers of phylogenetic diversity and endemism in the Norwegian vascular flora"
Lærer: "Lærernes vurderingspraksis i matematikkfaget"
Lærer: "Samisk identitetsutvikling i norskfaget"
Geologi: "Atmospheric circulation patterns associated with avalanche cycles in the Troms region"

Mulige oppgavetema med Nord-Troms-relevans

  • Nord-Troms Regionråd sin ungdomssatsing siden 1998 og fram til i dag. Hva er resultatet av satsingen?
  • Natur, friluftsliv, forvaltning, geografi, reiseliv, mv.
  • Kultur – historie. Oppgave som skaffer til veie ny kunnskap om regionens historie og forhistorie
  • Rekruttering. Hvordan skal det offentlige og bedrifter jobbe for å rekruttere ønsket arbeidskraft til Nord-Troms?
  • Arbeidsplasser: Hvordan kan vi legge til rette for/skape nye arbeidsplasser i Nord-Troms?
  • Fornorskingsprosessen i Nord-Troms
    Havbruk og fiskeri i Nord-Troms
  • Sykestuemodellen, et samarbeid mellom de fire nordligste kommunene i Troms. Det er ønskelig å få gjort en samfunnsøkonomisk analyse.
  • Hvem er den typiske gründer i Nord-Troms?


Søk stipend

 

Samarbeidsparter

NTRR logo transp.png halti-logoPNG.png Sparebank1.png
Ymber_Blue.png  Halti nasjonalparksenter as.JPG Statskog.JPG
                               ntrm logo.png kvenkultursenteret logo.bmp  

SAMARBEIDSPARTNERE