Prekvalifisering til desentralisert sykepleierutdanning

Et tilbud for deg som ønsker å søke opptak til desentralisert sykepleierutdanning høsten 2022, men mangler karakter 3 i matematikk og/eller norsk.

Generelt

Vil du bli sykepleier, men mangler de rette karakterene? Campus Nord-Troms og Nord-Troms VGS har et prekvalifiseringstilbud for de som vil søke på desentralisert sykepleierutdanning fra høsten 2022, men ikke oppfyller karakterkravet i norsk og matematikk. Prekvalifiseringen består av undervisning med faglærer, samlinger, egen studieplan og oppfølging. Prosjektet er støttet av Statsforvalteren. Søknadsfrist 20.januar. 

Den eneste kostnaden for deltakere er eksamensavgift for privatisteksamen, men Campus Nord-Troms refunderer 50% av beløpet hvis oppnått karakterer er 3 eller bedre

Praktisk info

Viktig: Alle søkere må selv søke opptak til privatisteksamen via privatistportalen, selv om du fyller ut søknadsskjema nederst på siden. 
Mer info om privatisteksamen

Hvorfor må jeg søke to plasser?: Søknadsskjema på denne nettsiden er for opptak til prekvalifiseringen, med alt det inkluderer, mens søknad via privatistportalen er for å melde deg opp til eksamen i matematikk / norsk. 

Hvorfor er det to søknadsfrister?: Privatistportalen er kun åpen for søknad to perioder i året, og for eksamener på våren er dette mellom 15. januar og 1. februar 2022.
CNTs søknadsfrist er 20. januar slik at man kan starte undervisning selv om alle deltakere ikke nødvendigvis har meldt seg opp til eksamen enda, og for å få oversikt over alle søkere.

Frister:
Påmelding til prekvalifisering: 20. januar 2022
Oppmelding til privatisteksamen: mellom 15.januar og 2.februar 2022

Sted: Nord-Troms VGS avd Storslett og digitalt. 

Søknadsskjema

Jeg samtykker til at kontaktinfo kan deles med Nord-Troms VGS*
Campus Nord-Troms videreformidler din kontaktinfo til Nord-Troms VGS - faglig leverandør av undervisning.

SAMARBEIDSPARTNERE