Samlingsbaserte mastere ved UiT Finnmarksfakultetet

UiT%20logo%20-%20ny
Til høsten starter det opp tre samlingsbaserte masterstudier ved UiT Finnmarksfakultetet
 

Idrettsvitenskapelig master
Sosialt arbeid master HELTID
Sosialt arbeid master DELTID
Tourism studies master


Siden alle studiene er samlingsbaserte betyr det at de også egner seg for studenter som ikke bor i Alta, eller som ikke ønsker eller har mulighet å flytte til Alta under studieperioden. 
 
 
 
 
 
 
 

SAMARBEIDSPARTNERE