STYRINGSGRUPPEMØTE FOR NORD-TROMS STUDIESENTER

DSC00620%20web
Fredag 13.mars var det møte med Styringsgruppa for Nord-Troms Studiesenter. Hovedpunkt for møtet var fremlegg av kartlegging/rapport over kompetansebeholdningen i helse- og omsorgssektoren i Nord-Troms kommunene. 


Under møtet ble det gjort godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte.
Jan F. Fjære gikk igjennom status for 2015 når det gjaldt arbeid med internship, omdømmeprosjekt, forstudie reiseliv og reiselivsworkshop fra i fjor.
 
Etter statusoppdatering fra Jan overtok Gunnar Grepperud og Ådne Danielsen fra Result UiT (Resurssenter for undervisning, læring og teknologi) med karlegging kommuneprosjekt.
Over 900 stillinger i helsesektoren i Nord-Troms ble kartlagt for å finne kompetansebeholdningen i Nord-Troms. Dette for å få en forståelse av dagens kompetansebeholdning, og for å få et bedre bilde av hvilke utfordringer som kan komme i de nærmeste årene.
 
For å unngå å inkludere flere variabler enn nødvendig, men samtidig kunne gi det mest oversiktlige bildet ble følgende forhold tatt med i kartleggingen: alder, stilling, grunnutdanning, videreutdanning og stillingsandel.
 
Under kan du se flere bilder fra møtet, klikk på bildene for større versjon.
 

SAMARBEIDSPARTNERE